"Szok Kulturowy"

Redaktor naczelny
Kamil Exner

Redakcja
Alicja Bankowicz
Leonia Brzozowska
Michalina Chmielecka
Hubert Gąsienica-Mracielnik
Karolina Grzegorzek
Patrycja Król
Weronika Kuta
Andrzej Liszka
Filip Łukaszewicz
Diana Sawulska
Aleksandra Toporek

Rada naukowa
dr hab. Marcin Brocki
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara

Wydawca
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Adres korespondencyjny redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Wytyczne dla autorów