"Szok Kulturowy"

Redakcja
Kamila Biedrońska (redaktor naczelna)
Andrzej Malik (zastępca redaktora naczelnego)
Paulina Maślona
Rafał Niemczak
Łukasz Sochacki
Małgorzata Sokołowska
Mateusz Żebrowski

Rada naukowa
dr hab. Marcin Brocki
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara

Wydawca
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Adres korespondencyjny redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Wytyczne dla autorów