Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Opis studiów

W ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego Instytut daje możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponadmagisterskim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937).

Władze

Kierownik
dr Stanisława Trebunia-Staszel

Sekretariat

W dniach 25-29 czerwca 2018 Sekretariat PSM UJ będzie nieczynny

Sprawy studenckie, finansowe i organizacyjne
mgr Anna Popławska

E-mail
muzeologia@uj.edu.pl
a.poplawska@uj.edu.pl

Telefon (czynny w godzinach dyżurów)
12 663-15-39
505-538-808

Dyżur
poniedziałki - piątki
10:00-14:00

Adres
ul. Gołębia 9, pokój 4
31-007 Kraków

Program

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów. Program Studium podzielono na dziesięć sesji, z których każda trwa od piątku do niedzieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu między październikiem a lipcem. Warunkiem otrzymania dyplomu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie z nich zaliczeń oraz pozytywna ocena z pracy końcowej.

Czas trwania nauki
2 semestry (200 godzin zajęć)

Bloki tematyczne
1. Historia muzealnictwa
2. Wstęp do muzeologii
3. Kolekcjonerstwo
4. Kreacja obiektu muzealnego - wystawiennictwo
5. Konserwatorstwo
6. Organizacja pracy naukowej w muzeum
7. Metody pracy oświatowej
8. Zarządzanie i organizacja w muzeum
9. Prawne aspekty muzealnictwa i ochrony dóbr kultury
10. Problemowa prezentacja wybranych muzeów obejmująca między innymi: Zamek Królewski na Wawelu, Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
11. Wybrane problemy współczesnej archeologii, etnologii, historii, historii sztuki

Regulamin

Opłaty

Wysokość opłat za studia
Semestr zimowy: 1 300 zł
Semestr letni: 1 300 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego
Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu, numer konta znajduje się na indywidualnych umowach o świadczeniu usług edukacyjnych.

Terminarz zjazdów w roku 2017/18

20-22 października 2017 Program zajęć

24-26 listopada 2017 Program zajęć

15-17 grudnia 2017 Program zajęć

12-14 stycznia 2018 Program zajęć

16-18 lutego 2018 Program zajęć

9-11 marca 2018 Program zajęć

13-15 kwietnia 2018 Program zajęć
Zmiana w programie: 13 kwietnia o 14:00 odbędzie się wykład prof. Jana Święcha, zajęcia prof. Piotra Krasnego zostały przeniesione na czerwiec.

25-27 maja 2018 Program zajęć
Zmiana miejsca zbiórki przed wyjazdem do Zakopanego: w związku z modyfikacjami organizacji ruchu w sąsiedztwie Wawelu na sobotę 26 maja zostało wyznaczone nowe miejsce zbiórki - Hotel Maltański, miejsce postojowe przed wejściem, ul. Straszewskiego 14. Godzina odjazdu pozostaje bez zmian - 8:30.

8-10 czerwca 2018 Program zajęć

6-8 lipca 2018 Program zajęć

Praca dyplomowa

Proponowane tematy
1. Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?
2. Wystawa muzealna - inscenizacja, imitacja czy mistyfikacja rzeczywistości kulturowej?
3. Muzea - instytucje deponujące pamięć zbiorową.
4. Kreacja obiektu muzealnego.

Podstawowa literatura
Bieńkowska E. Mała historia pamięci. "Znak" 1995/5.
Clifford J. O kolekcjonowaniu sztuki i kultury. "Konteksty" 1993/1.
Gluziński W. U podstaw muzeologii. Warszawa, 1980.
Kurządkowski M. Skansen ożywiony - imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 1978.
Laskowska J. Nowe tendencje w muzealnictwie. "Konteksty" 1996/1-2.
Michera W. O symbolicznym dotykaniu rzeczywistości. "Konteksty" 1994/1-2.
Michera W. O wieloznaczności symboli. "Rocznik muzealny" tom 4, Włocławek, 1991.
Michera W. Tajemnica butów, czyli pochwała muzeów. "Konteksty" 1993/1.
Pomian K. Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja: XVI-XVIII wiek. Warszawa, 1996.
Sikora S. Jak robi się w Nowym Jorku wystawy. "Konteksty" 1996/1-2.
Steinborn B. Praca naukowa w muzeach w czasach kultury masowej. "Muzealnictwo" 34:1992.
Szacka B. O pamięci społecznej. "Znak" 1995/5.
Szacki P. Słowo jako eksponat. "Wyznania i perswazje" 1:1998.
Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 1: Studium z estetyki wystaw. Kraków, 1992.
Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 2: Zarys typologii porównawczej i historycznej. Kraków, 1995.
Świecimski J. Prawda i nieprawda w ekspozycji muzealnej. "Zdarzenia muzealne" 1992.
Wieczorkiewicz A. Muzeum ludzkich ciał. Gdańsk, 2000.
Wieczorkiewicz A. O funkcji o retoryce wypowiedzi muzealnej. "Konteksty" 1996/1-2.
Zaleski M. Formy pamięci. Warszawa, 1996.
Żygulski Z. Przyszłość muzeów. "Muzealnictwo" 35:1993.
Żygulski Z. Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki. "Muzealnictwo" 33:1990.

Wskazówki redakcyjne

Zasady zapisu bibliografii i przypisów

Wzór strony tytułowej

Dyplom

Opłaty za wydanie dokumentów
Świadectwo ukończenia studiów (oryginał, dwa odpisy): 30 zł
Duplikat świadectwa ukończenia studiów (wydawany na życzenie absolwenta jedynie w przypadku utraty oryginału): 45 zł
Numer konta znajduje się na indywidualnych umowach o świadczeniu usług edukacyjnych