Organizacja roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku, dzieląc się na dwa semestry - zimowy i letni.

Semestr zimowy
1 października 2016 roku - 24 lutego 2017 roku

Semestr letni
25 lutego 2017 roku - 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych

2 października 2016 roku - 22 grudnia 2016 roku
3 stycznia 2017 roku - 29 stycznia 2017 roku
25 lutego 2017 roku - 13 kwietnia 2017 roku
19 kwietnia 2017 roku - 14 czerwca 2017 roku

Sesje egzaminacyjne

Zimowa
30 stycznia 2017 roku - 11 lutego 2017 roku

Zimowa poprawkowa
od 18 lutego 2017 roku - 24 lutego 2017 roku

Letnia
16 czerwca 2017 roku - 29 czerwca 2017 roku

Letnia poprawkowa
1 września 2017 roku - 15 września 2017 roku

Dni wolne od zajęć

Przerwa świąteczna
23 grudnia 2016 roku - 2 stycznia 2017 roku

Przerwa semestralna
12 lutego 2017 roku - 17 lutego 2017 roku

Przerwa świąteczna
14 kwietnia 2017 roku - 18 kwietnia 2017 roku

Przerwa wakacyjna
30 czerwca 2017 roku - 30 września 2017 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć
2 maja 2017 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia