Pracownicy IEiAK UJ

prof. dr hab. Janusz Barański

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 12:15-13:15, pokój 15A
środy, 14:00-15:00, pokój 15A

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 14:00-15:00, pokój 2

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Urlop naukowy w roku akademickim 2017/18

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki 9:30-12:30, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
środy 14:00-15:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
czwartki 10:00-12:00, 13:00-14:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)

dr hab. Marcin Brocki

Semestr zimowy 2017/18
wtorki (poza dniami, gdy zbiera się Rada Instytutu), 14.00-15.00, pokój 5
czwartki, 13.00-14.00, pokój 5

dr hab. Anna Niedźwiedź

Semestr zimowy 2017/18
środy, 16.00-17.30, pokój 15B

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 11.00-12.30, pokój 16 (klatka 1, II piętro)
środy, 12.30-14.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr hab. Andrzej A. Zięba

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 14.30-16.30, pokój 18

dr Jerzy Baradziej

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 10:30-11:30, pokój 15A

dr Małgorzata Maj

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 15.00-16.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr Marek Pawlak

Semestr zimowy 2017/18
Do czasu zakończenia remontu Collegium Kołłątaja na konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: marek.pawlak@uj.edu.pl

dr Anna Romanowicz

Semestr zimowy 2017/18
środy, 14.30-15.30, pokój 22

dr Łukasz Sochacki

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 16.30-18.00, pokój 17

dr Magdalena Sztandara

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 16.00-17.30, pokój 22

dr Stanisława Trebunia-Staszel

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 15:00-16:00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr Patrycja Trzeszczyńska

Urlop macierzyński

mgr Artur Sekunda

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 13:00-15:00, Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej (Archiwum IEiAK UJ)

Doktoranci IEiAK UJ

mgr Jacek Skrzypek

Semestr zimowy 2017/18
piątki, 11.00-12.00

Wykładowcy spoza IEiAK UJ