Pracownicy IEiAK UJ

prof. dr hab. Janusz Barański

Letnia sesja egzaminacyjna
Na indywidualne konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.baranski@iphils.uj.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Letnia sesja egzaminacyjna
wtorki, 14.00-15.00, Camera Cafe, ul. Wiślna 5 - mapa

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Semestr letni 2016/17
wtorki, 12.00-13.00, pokój 22
wtorki, 15.00-16.00, pokój 22

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr letni 2016/17
poniedziałki 9:30-12:30, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
środy 14:00-15:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
czwartki 10:00-12:00, 13:00-14:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)

dr hab. Marcin Brocki

Semestr letni 2016/17 (od 1 czerwca)
wtorki, 12.00-13.00, sala 21
piątki, 10.00-11.00, sala 21

dr hab. Anna Niedźwiedź

Letnia sesja egzaminacyjna
19 czerwca, poniedziałek, 14.00-15.00, sala 23
15 września, piątek, 13.00-14.00, sala 23

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

Semestr letni 2016/17
wtorki, 14.00-15.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr hab. Andrzej A. Zięba

Semestr letni 2016/17 (od 1 czerwca)
środy, 15.00-17.00, ul. Studencka 2, pokój 3a

dr Jerzy Baradziej

Letnia sesja egzaminacyjna
19 czerwca, 9.00-10.30, pokój 15
26 czerwca, 8.00-9.30, pokój 15 ZMIANA TERMINU

dr Małgorzata Maj

Semestr letni 2016/17
wtorki, 14.30-15.30, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr Marek Pawlak

Semestr letni | Summer semester
Z powodu wyjazdu na badania terenowe, konsultacje odbywają się za pośrednictwem emaila: marek.pawlak@uj.edu.pl | Due to fieldwork, the office hours are held online via email: marek.pawlak@uj.edu.pl 

dr Anna Romanowicz

Letnia sesja egzaminacyjna
czwartki, 9:00-10:30, pokój 22

dr Magdalena Sztandara

Letnia sesja egzaminacyjna
wtorki, 12.00-14.00, pokój 22

dr Stanisława Trebunia-Staszel

Semestr letni 2016/17
środy, 14.00-15.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr Patrycja Trzeszczyńska

Letnia sesja egzaminacyjna
20 czerwca, 11:00-13:00, pokój 22
26 czerwca, 10:00-12:00, pokój 22
27 czerwca, 11:00-13:00, pokój 22

mgr Artur Sekunda

Letnia sesja egzaminacyjna
Na indywidualne konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: artur.sekunda@uj.edu.pl

mgr Łukasz Sochacki

Letnia sesja egzaminacyjna
Na indywidualne konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: l.sochacki@uj.edu.pl

Doktoranci IEiAK UJ

mgr Anna Barbasz-Bielecka

Semestr letni 2016/17
czwartki, 17:00-18:00, pokój 16 (parter)

mgr Magdalena Rawłów

Semestr letni 2016/17
piątki, 8.00-9.00, pokój 16 (parter)

mgr Paweł Sendyka

Semestr letni 2016/17
czwartki, 9:00-10:30, pokój 16 (parter)

mgr Jacek Skrzypek

Semestr letni 2016/17
piątki, 12.30-14.00

mgr Szymon Uliasz

Semestr letni 2016/17
piątki, 11.30-12.30

Wykładowcy spoza IEiAK UJ

dr Ignacy Nasalski

Semestr letni 2016/17
piątki, 11:00-12:00, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3, sala 323

prof. Darius Piwowarczyk

Semestr letni 2016/17
poniedzialki (w terminach, gdy odbywają się zajęcia), 45 minut przed rozpoczęciem wykładu
wtorki (w terminach, gdy odbywają się zajęcia), 45 minut przed rozpoczęciem wykładu