Pracownicy IEiAK UJ

prof. dr hab. Janusz Barański

Semestr zimowy 2017/18
Na indywidualne konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.baranski@iphils.uj.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Czaja

...

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Urlop naukowy w roku akademickim 2017/18

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki 9:30-12:30, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
środy 14:00-15:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)
czwartki 10:00-12:00, 13:00-14:00, Dziekanat Wydziału Historycznego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 55a)

dr hab. Marcin Brocki

Semestr zimowy 2017/18
wtorki (poza dniami, gdy zbiera się Rada Instytutu), 14.00-15.00, pokój 22
czwartki, 13.00-14.00, pokój 22

dr hab. Anna Niedźwiedź

Semestr zimowy 2017/18
Do czasu zakończenia remontu Collegium Kołłątaja na konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.niedzwiedz@uj.edu.pl

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 11.00-12.30, pokój 16 (klatka 1, II piętro)
środy, 12.30-14.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr hab. Andrzej A. Zięba

...

dr Jerzy Baradziej

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 10:30-11:30

dr Małgorzata Maj

Semestr zimowy 2017/18
wtorki, 15.00-16.00, pokój 16 (klatka 1, II piętro)

dr Marek Pawlak

Semestr zimowy 2017/18
Do czasu zakończenia remontu Collegium Kołłątaja na konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: marek.pawlak@uj.edu.pl

dr Anna Romanowicz

Semestr zimowy 2017/18
W związku z wyjazdem dr Anny Romanowicz na badania terenowe konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.romanowicz@uj.edu.pl

dr Łukasz Sochacki

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 16.30-18.00
Do czasu zakończenia remontu Collegium Kołłątaja na konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: l.sochacki@uj.edu.pl

dr Magdalena Sztandara

Semestr zimowy 2017/18
poniedziałki, 16.00-17.30, pokój 22, pierwszy dyżur: 23 października

dr Stanisława Trebunia-Staszel

...

dr Patrycja Trzeszczyńska

...

mgr Artur Sekunda

Semestr zimowy 2017/18
Na indywidualne konsultacje można umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: artur.sekunda@uj.edu.pl

Doktoranci IEiAK UJ

Wykładowcy spoza IEiAK UJ