Prace badawcze

Pracownicy oraz studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ biorą udział w projektach badawczych o tematyce najbardziej zróżnicowanej, obejmującej eksploracje tradycyjnych społeczności wiejskich i plemiennych, ale również budowę komputerowych baz danych.