Prace badawcze

Pracownicy oraz studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ biorą udział w projektach badawczych o tematyce najbardziej zróżnicowanej, obejmującej eksploracje tradycyjnych społeczności wiejskich i plemiennych, ale również budowę komputerowych baz danych.

Usługi badawcze IEiAK UJ

Tematyka badań

Zjawiska społeczno-kulturowe współczesnego świata, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Szczegółowe zagadnienia to m.in. socjotechnika, tożsamości kulturowe (w tym tożsamości etniczne), religie, turystyka, kultura popularna, tworzenie wzorców estetycznych i sposoby rozumienia sztuki, migracje i uchodźctwo, pomoc rozwojowa, organizacje pozarządowe, kulturowe rozumienie ciała, etnomedycyna i medycyna alternatywna, grupowe działania publiczne (np. protesty), funkcjonowanie języka, komunikacja międzykulturowa, życie codzienne, przebieg i konsekwencje globalizacji, funkcjonowanie organizacji, świadomość ekologiczna, muzea i muzeologia, pamięć kulturowa i współczesne postrzeganie wydarzeń historycznych.

Usługi

Warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji z zakresu zróżnicowania społeczno-kulturowego, specyfiki procesów regionalnych i globalnych, a także komunikacji międzykulturowej.

Ekspertyzy i rekomendacje dotyczące wymienionych wyżej obszarów badawczych, badania jakościowe dotyczące współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych.

Wykłady, seminaria, debaty, konsultacje.

Szczegółowy opis oferty na stronie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego