Zaproszenia

Wystawa Doroty Nieznalskiej "Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit"

1 września w Muzeum Narodowym w Gdańsku odsłonięta zostanie wystawa Doroty Nieznalskiej "Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit". Tematem ekspozycji będzie działalność niemieckiej placówki badawczej utworzonej w 1940 roku w miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem autorki było przetworzenie w artystyczną formułę fragmentów dokumentacji fotograficznej wytworzonej przez funkcjonariuszy okupacyjnych władz. Część wykorzystanego w pracach materiału, do 2008 roku przechowywanego w USA, znajduje się obecnie w zbiorach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Archwium UJ.

ZAPROSZENIE

Nagroda Schenkera

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza konkurs o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie – o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2017 roku.

Zgłoszeń do konkursu może dokonać autor lub promotor pracy dyplomowej obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut). Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kopia elektroniczna powinna być zgodna pod względem treści z kopią załączono przed obroną w systemie USOS. Zgłoszenia należy kierować na adres: Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Józefa 19, 31-056 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Schenkera”.

Wysokość Nagród w 2017 roku wynosi brutto:
W kategorii prac magisterskich: Nagroda pierwsza: 1500 zł; Nagroda druga: 1200 zł; Nagroda trzecia: 1000 zł.
W kategorii prac licencjackich: Nagroda pierwsza: 1200 zł; Nagroda druga: 1000 zł; Nagroda trzecia: 800 zł.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.judaistyka.uj.edu.pl/nagrody-schenkera

Projekt badawczy Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie rozpoczyna realizację projektu badawczego dotyczącego praktyk kulturowych związanych z życzeniami. Zaintrygowani współczesnymi wcieleniami dawnych zwyczajów, chcemy wziąć pod lupę konteksty życzeń i odsłonić kryjącą się za nimi tkankę kultury. W projekcie zaplanowaliśmy badania, publikacje dla dorosłych i dzieci oraz działania warsztatowe. Moduł badawczy, do którego współtworzenia zapraszamy, realizowany będzie przez zespół liczący sześć osób. Jego głównym celem jest identyfikacja różnych współczesnych wymiarów fenomenu życzeń. Podstawą metodologiczną zaplanowanych badań jest teoria ugruntowana. Pozyskane dane ujawnić mają zjawisko życzeń od strony doświadczających je jednostek, a nie wcześniej przyjętych aksjomatów. W trakcie wywiadów badaczki i badacze będą obserwować i analizować nie tylko treść wypowiedzi, ale również przebieg rozmowy, w której świadomość rozmówcy dojrzewa, przekierowuje się na nowe wątki, a inne pomija. W trakcie badań zespół wspólnie wyodrębni sześć tematów szczegółowych, które następnie zostaną opracowane i zaprezentowane w publikacji naukowej (każda z badaczek i badaczy będzie miała okazję samodzielnie poprowadzić i zinterpretować jeden z tematów). Za przeprowadzenie badań oraz sporządzenie raportu końcowego przewidujemy wynagrodzenie.

Wykonawcy będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji procesu badawczego (kwerendy, wywiady, obserwacje uczestniczące, notatki terenowe), uczestnictwa w spotkaniach zespołu badawczego oraz przygotowania tekstu prezentującego oraz interpretującego wyniki badań przeprowadzonych w projekcie. Teksty te zamieszczone zostaną w recenzowanej publikacji naukowej, udostępnionej on-line na wolnej licencji.

Badania zostały podzielone na 4 etapy:
1. przygotowanie, w tym kwerendy w wybranych muzeach (wrzesień-grudzień 2017),
2. przeprowadzenie ok. 14 wywiadów; sporządzenie dokumentacji; wyodrębnienie szczegółowych tematów badawczych (styczeń-lipiec 2018),
3. przeprowadzenie ok. 15 wywiadów i obserwacji uczestniczących; sporządzenie dokumentacji (sierpień 2018 – czerwiec 2019),
4. przygotowanie tekstu naukowego (lipiec – grudzień 2019).
Badania przeprowadzone zostaną na terenie Małopolski.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: etnologia i socjologia);
- doświadczenie w realizacji badań terenowych z zakresu etnologii, antropologii, socjologii lub dziedzin pokrewnych;
- samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Dokumenty aplikacyjne:
- życiorys opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Dokumenty należy składać w terminie do 25 sierpnia 2017 drogą elektroniczną na adres bujnowska@etnomuzeum.eu lub osobiście w sekretariacie Muzeum (ul. Krakowska 46). Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie września 2017.

Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020