Zaproszenia

IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne

"Księga gór"

26-28 października 2018 | Zawoja | Centrum Nauk o Człowieku

Strona wydarzenia

Film "Krzyk kamienia" Herzoga zakorzeniony jest w prawdziwych wydarzeniach. Akcja krąży wokół rywalizacji dwóch bohaterów chcących wspiąć się na szczyt Cerro Torre w Patagonii. Martin - dwukrotny mistrz świata w wspinaczce sportowej - i Roccia - mistrz alpinizmu - podejmują wyzwanie rzucone przez górę (czy też przez samych siebie). Martin mówi: „wspinam się na wszystko, co ma czteromilimetrowe występy w skale”, Roccia - „szczyt Cerro Torre to igła, która ma 2 tysiące metrów, ta góra kryje w sobie wiele niespodzianek, uważam ją za najtrudniejszy do zdobycia szczyt na świecie”. W ostatnich minutach filmu, kiedy akcja dosłownie sięga szczytu, reporter Ivan śledzący na żywo transmisję ze wspinaczki wygłasza krótki monolog: „To naprawdę głupie. Pierwszy raz w życiu zastanawiam się, dlaczego człowiek wchodzi na szczyt góry, jakby życie w dolinie nie było wystarczająco trudne.”

Niesłabnąca fascynacja górami dająca się śledzić od prehistorycznych malowideł naskalnych po współczesne mordercze wyprawy na najtrudniejsze szczyty czyni z nich fenomenalne pole etnograficznych/antropologicznych dociekań. Pojęciowe siatki i mnogość używanych języków stwarzają nieskończoną liczbę opisów i możliwości poznania. Nawarstwiające się górskie opowieści malarza, reżysera, fotografa, naukowca, literata, alpinisty czy tubylca wytwarzają wielowątkowe znaczenie. Góry zdają się wieść podwójne życie: z jednej strony historyczne, polityczne i naukowe konteksty oplatają je w czasową i przestrzenną realność; z drugiej oderwane od swej fizyczności wkraczają w rejony wyobrażeń religijnych i mitycznych.

Kolejne IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne (tym razem w Zawoi, u stóp Babiej Góry) będą okazją do przyjrzenia się górom i ich wieloznaczności: realnym, metaforycznym i symbolicznym wymiarom. Góry jako twór czysto fizyczny, geologiczny, przestrzennie określony i nazwany. Góra rozumiana jako pojęcie interpretacyjne, kategoria porządkująca postrzeganie i doświadczenie - konstrukcja kulturowa i przestrzeń znaczeń. Potraktujmy góry jako pytanie i wyzwanie dla naszego myślenia, jako „posłannictwo jakiejś transcendencji”.

Do wzięcia udziału w konferencji ponownie zapraszamy osoby, które chcą podzielić się: własnymi pomysłami i wątpliwościami; wrażeniami i krytycznymi uwagami z przeczytanych książek; relacjami z prowadzonych badań terenowych; ale także komunikatami, posterami i naturalnie referatami konferencyjnymi nawiązującymi do – wyżej zarysowanego – przedmiotu refleksji.

Opłata 220,00 zł. za udział w Warsztatach pokrywa koszty:
dwóch noclegów,
śniadań i obiado-kolacji,
materiałów konferencyjnych dla każdego Uczestnika.

Propozycję wystąpień prosimy wysłać poprzez formularz do dn. 30.09.2018 r.
Nadesłane referaty prokonferencyjne ukażą się drukiem w recenzowanej monografii albo czasopiśmie naukowym. Organizatorzy zastrzegają sobie prace redakcyjne nad nadesłanymi tekstami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Bystrzańskich Warsztatach Antropologicznych bez referatu. W takim przypadku prosimy o wypełnienie zgłoszenia bez podawania tytułu i streszczenia wystąpienia.

Harmonogram
Termin przyjmowania zgłoszeń udziału (z referatem lub bez niego) upływa dn. 30.09.2018 r.
Informacja o przyjęciu referatu zostanie wysłana dn. 5.10.2018 r.
Termin wnoszenia opłat za udział w BWA mija dn. 10.10.2018 r.
Program zostanie ogłoszony dn. 14.10.2018 r.
Termin przyjmowania artykuł do publikacji pokonferencyjnej upływa dn. 31.12.2018 r.

Organizatorzy
mgr Kamila Biedrońska
dr Krystian Darmach
mgr Beata Sochacka (sekretarz konferencji)
mgr Andrzej Malik
dr Łukasz Sochacki
dr Łukasz Stypuła
mgr Jan Szpilka

Wystawa Doroty Nieznalskiej PRZEMOC I PAMIĘĆ

Muzeum Miasta Gdyni
Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia

5 października - 18 listopada 2018

Strona wydarzenia

Główną ideą instalacji, oprócz popularyzacji archiwów powstałych podczas II wojny światowej znajdujących się obecnie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest próba krytycznego przyjrzenia się ich poznawczej wartości oraz upamiętnienie dziedzictwa kulturowego badanych w tamtym czasie regionów.

Wystawę zrealizowano przy współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Archiwum UJ i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Wsparcia finansowego udzieliło Województwo Pomorskie.