Zaproszenia

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie etnologii i antropologii kulturowej,
- status doktoranta 
- znajomość metodologii antropologii pamięci poparta publikacjami bądź wystąpieniami na konferencjach naukowych, 
- doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych, zwłaszcza dotyczących pamięci indywidualnej i zbiorowej o okresie wojny i powojnia, 
- posiadanie wiedzy z zakresu etnografii Podhala i Spisza,
- umiejętność krytycznej analizy dyskursów zwłaszcza w zakresie polityki i historiografii; 
-doświadczenie w pracy w zespołach badawczych; dodatkowym atutem będzie również doświadczenie w koordynowaniu badań etnograficznych.

Opis zadań:
- prowadzenie etnograficznych badań terenowych 
- transkrypcja i kodowanie pozyskanych wywiadów
- antropologiczna analiza źródeł
- przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych związanych z realizacją projektu badawczego pt. Józef Kuraś „Ogień” i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości. 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 25 października 2017, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie. Umowa na 27 miesięcy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Odpis dyplomu magistra w zakresie etnologii/antropologii kulturowej
2) Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
3) CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe
4) Inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków wymienionych w wymaganiach.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów elektronicznie na adres kierownika projektu dr hab. Moniki Golonki-Czajkowskiej: m.golonka-czajkowska@uj.edu.pl

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo powiadomienia o podjętej decyzji jedynie wybranego kandydata, najlepiej spełniającego warunki konkursowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2017 r. 

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-13 00:21:24

Wystawa Doroty Nieznalskiej "Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit"

1 września w Muzeum Narodowym w Gdańsku odsłonięta zostanie wystawa Doroty Nieznalskiej "Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit". Tematem ekspozycji będzie działalność niemieckiej placówki badawczej utworzonej w 1940 roku w miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem autorki było przetworzenie w artystyczną formułę fragmentów dokumentacji fotograficznej wytworzonej przez funkcjonariuszy okupacyjnych władz. Część wykorzystanego w pracach materiału, do 2008 roku przechowywanego w USA, znajduje się obecnie w zbiorach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Archiwum UJ.

ZAPROSZENIE