Zaproszenia

Studencki Zespół Ambasadorów UJ

Trwa nabór do Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ. O przyjęcie mogą ubiegać się studenci UJ spełniający następujące kryteria:
▪️ obcokrajowcy
▪️ II-V rok studiów
▪️ wyróżniający się wynikami w nauce
▪️ aktywnie uczestniczący w życiu uczelni

Aby wziąć udział w naborze, prześlij następujące dokumenty na adres p.winiarski@uj.edu.pl 
▪️ Curriculum Vitae
▪️ List motywacyjny
▪️ Zaświadczenie o średniej ocen, wystawione przez dziekanat
▪️ Zaświadczenie o działalności na rzecz UJ

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki będą ogłoszone do 31 lipca.