Komunikaty

Zajęcia ze "Wstępu do etnologii społeczeństw pozaeuropejskich" będą rozpoczynały się o godz. 11:00 (środa)

W dniu 22.03.2018 sekretariat IEiAK czynny jest od 13:30 do 15:00

Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska w dniu 20.03.2018 odwołuje dyżur

Dr Łukasz Sochacki w dniach 19-22.03.2018 odwołuje zajęcia oraz dyżur z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studentów na indywidualnych kontach USOSweb wybranych przedmiotów do właściwego ETAPU STUDIÓW i CYKLU DYDAKTYCZNEGO. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Każdy student ma także obowiązek wydrukować, wygenerowaną przez USOSweb DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ na 2 semestr i dostarczyć do Sekretariatu IEiAK UJ do dnia 12 marca.

Języki obce

Egzamin wydziałowy z języka angielskiego dla III roku studiów I stopnia
18 czerwca, poniedziałek, godzina 9.00

Rejestracja na egzaminy
Sesja letnia: 16-27 kwietnia 2018

Kontakt w przypadku problemów z rejestracją
Język angielski: Monika Garncarz monika.garncarz@uj.edu.pl
Pozostałe języki obce: Anna Sania anna.sania@uj.edu.pl

Courses in english

In the summer semester 2017/2018, the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology offers two courses for I and II cycle of studies (including Erasmus+ students) given by prof. Rajko Muršič from the University of Ljubljana, Slovenia.

Anthropology of Popular Music: Music and Sounds in the Balkans and Around (30 hours, 4 ECTS) 

The aim of the course is to present and discuss selected chapters from the history of popular music (and culture) in Slovenia and around, especially rock, punk, metal, etc.), live popular music venues (comparatively), media (radio), and various social, political, cultural and aesthetic dimensions of popular music (incl. censorship, authenticity) within a framework of current anthropological focus on transnational flows, globalisation, anthropology at home, and cultural complexities. The teacher will present and analyse some music examples from the past and the present and discuss the role of music in articulating subject positions in the region. The course will present historical mixing of local traditional music with recent trends in popular music, invention of tradition, development of World Music, neofolk culture and local versions of rock and alternative music, as well as live popular music venues. He will specifically accentuate the development of popular music from the perspective of its margins, especially in the case of systematic resistance to dominant trends. Through music examples we can discuss transformation of daily life in the area, identities, and ideologies. The course will as well present issues of creativity.

Syllabus

Class schedule
April 10 (Tuesday) 16:00-19:00, room 106
April 11 (Wednesday) 16:00-19:00, room 106
April 12 (Thursday) 16:45-19:45, room 9
April 13 (Friday) 16:00-19:00, room 9
April 16 (Monday) 16:00-19:00, room 9
April 17 (Tuesday) 16:00-19:00, room 106
April 18 (Wednesday) 16:00-19:00, room 106

Sensorial Ethnography and Experimental Methodological Design (30 hours, 4 ECTS)

Recent years brought many »turns« in anthropology. One of them is sensorial turn, or revolution as David Howes proposed. The course will introduce sensorial approaches in studying everyday life with special accentuation on experimental research design and practical experience. The course will challenge everyday life and mundane details in ethnographic research, taken from the perspective of continental, i.e. European ethnology and sensorial studies (incl. cultural studies). It will touch the everyday aspects in production of art, music and science as well critically examine new materialist approaches in understanding of digital materialities and embodied memories of specific constitutive places of everyday life. Students will test and experience some methods in sensorial studies, e.g., soundwalk and senso-biographic walk. The course consists of three parts: 1) Sensorial dimensions in studies of everyday life and memories of places; 2) Ethnography as practice, art, and method – merits of continental ethnographic techniques; 3) Sensual meanings and touches of reality: from sensorial revolution to anthropology from a pragmatic point of view. In the first part of the course, a basic overview of the development of continental ethnologies, especially the development of Slovenian ethnology and anthropology, are presented. The discussion of its methods and aims, especially regarding seemingly obsolete methods in domestic ethnographic studies and its global relevance in post-colonial times concludes this part. In the second part of the course some ethnographic studies in popular music and scenes will be presented with open-ended discussion. The final part of the course will critically evaluate and present some recent theoretical discussions in anthropology, especially those employing pragmatist approaches in studies of the present.

Syllabus

Class schedule
April 19 (Thursday) 16:45-19:45, room 9
April 20 (Friday) 16:00-19:00, room 9
April 24 (Tuesday) 16:00-19:00, room 106
May 7 (Monday) 16:00-19:00, room 9
May 8 (Tuesday) 16:00-19:00, room 106
May 9 (Wednesday) 16:00-19:00, room 106
May 10 (Thursday) 16:45-19:45, room 9

Registration for courses: IEiAK UJ, Golebia 9, room 25

"Warsztat badacza"

W ramach kursu Warsztat badacza na I roku studiów II stopnia istnieje możliwość odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu w wymiarze 30 godzin (3 punkty ECTS rozliczane w ramach zajęć fakultatywnych) w wybranej przez studenta instytucji lub organizacji, której główny profil działalności wiąże się z problematyką społeczno-kulturową.

Szczegółowe informacje o procedurze podpisywania umów z instytucjami można znaleźć na stronie Biura Karier UJ

Osoby zainteresowane stażem powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z dr Anną Romanowicz: anna.romanowicz@uj.edu.pl

Rejestracja w USOSweb na rok akademicki 2017/18

Zapisy na zajęcia fakultatywne i seminaria (licencjackie, magisterskie) w semestrze letnim
1 lutego - 28 lutego 2018

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ rezygnacje z zaliczenia dotyczą jedynie przedmiotów prowadzonych przez Jagiellońskie Centrum Językowe. W związku z tym wszystkie rezygnacje z zaliczenia przedmiotów organizowanych przez inne jednostki niż JCJ zostają unieważnione. Oznacza to że oceny z tych przedmiotów będą wliczane do średniej. Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu prowadzonego przez JCJ nie zwalnia z uczestnictwa w realizacji kursu, zmienia jedynie wliczanie uzyskanej oceny do średniej.

Samodzielne wyrejestrowanie z przedmiotu możliwe było podczas trwania rejestracji, natomiast po jej zakończeniu usunięcia wpisu na przedmiot może dokonać wyłącznie sekretariat obsługujący dany kierunek studiów.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia na bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji.
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami).
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  • Warsztaty z przedsiębiorczości.
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych.

 

Więcej informacji na stronie www.jcrk.uj.edu.pl

 

Studentom piszącym prace licencjackie i magisterskie szczególnie polecamy Warsztaty: źródła internetowe - pozyskiwania informacji Uczestnicy kursu poznają zasady wyszukiwania informacji w Internecie i oceny wiarygodności informacji, uczą się wyszukiwania publikacji w bazach naukowych, poznają zasady tworzenia bibliografii. Najbliższe warsztaty odbędą się w terminach 16-17.03 oraz 23-24.03. Rejestracja dla studentów na warsztaty przez system USOSweb.

Opłaty za studia

Opłaty za powtarzanie zajęć w drugim semestrze
Termin wpłat upływa 15 marca 2018, naliczenia w systemie USOSweb (zakładka "płatności") pojawią się do 15 stycznia 2018

Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane wyłącznie w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 (godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00).