Komunikaty

18 października zajęcia z Technologii informacyjnych odbędą się w pokoju 22

Z powodu choroby dr hab. Andrzej Zięba odwołuje zajęcia w dniach 16-20 października

Komunikatem nr 30 Rektora UJ z 5 października 2017 roku dzień 2 listopada 2017 roku ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Prolongata legitymacji na rok 2017/18
Legitymacje można składać w Sekretariacie IEiAK UJ od dnia 18 października 2017
Prosimy o dostarczanie legitymacji większymi partiami - najlepiej wspólnie dla całego roku studiów

Uczestnicy zajęć dr Anny Romanowicz Antropologia rozwoju i Organizacje pozarządowe (warsztaty) proszeni są o dokładne zapoznanie się z sylabusami zajęć, w szczególności zaś z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dostępnymi w sekcji "Uwagi". Z kolei uczestnicy seminarium licencjackiego dr Anny Romanowicz - o śledzenie informacji na stronie kursu w systemie Pegaz. W razie pytań, prowadząca jest dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wstęp do etnologii (ćwiczenia) do 22 października będzie prowadził dr Marek Pawlak

W związku z wyjazdem dr Magdaleny Sztandary na badania terenowe pierwsze zajęcia w ramach kursów Laboratorium etnograficzne oraz Metody etnograficzne odbędą się 23 i 24 października, zgodnie z planem. Informacje dotyczące przygotowania do zajęć zostaną przesłane bezpośrednio uczestnikom zajęć.

Rejestracja w USOSweb na rok akademicki 2017/18

Terminy rejestracji
15 września - 15 października 2017

Dostępność rejestracji dla poszczególnych osób uzależniona jest od stanu rozliczenia poprzedniego roku studiów

Funkcjonowanie IEiAK UJ podczas remontu Collegium Kołłątaja

Sekretariat Instytutu w dniach 1 czerwca - 1 października przyjmuje studentów oraz kandydatów pod adresem: ul. Czapskich 4, pokój 24 mapa

Sekretariat Podyplomowego Studium Muzeologicznego w dniach 1 czerwca - 1 października przyjmuje studentów oraz kandydatów pod adresem: ul. św. Anny 6, pokój 22 (klatka 2, II piętro) mapa

Biblioteka od dnia 1 sierpnia jest zamknięta do odwołania, książki można zwracać w pokoju 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00

Archiwum od dnia 1 czerwca jest zamknięte do odwołania, w sprawie przekazywania prac dyplomowych oraz materiałów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: artur.sekunda@uj.edu.pl

Języki obce

Terminy rejestracji na lektoraty - studia pierwszego stopnia
I TURA: 27 września - 4 października 2017
II TURA: 9 - 14 października 2017

Terminy rejestracji na lektoraty - studia doktoranckie
9 - 14 października 2017

Terminy rejestracji na egzaminy
Na egzaminy w sesji zimowej: 28 listopada - 7 grudnia 2017
Na egzaminy w sesji letniej: 16-27 kwietnia 2018

Kontakt w przypadku problemów z rejestracją
Język angielski: Monika Garncarz monika.garncarz@uj.edu.pl
Pozostałe języki obce: Anna Sania anna.sania@uj.edu.pl

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z Wychowania Fizycznego w wymiarze 60 godzin są obowiązkowe dla studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych. 

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl - zakładka Dla studentów > Rejestracje > Żetonowe

Pierwsza tura zapisów (dedykowana - każdy program studiów ma odpowiednie terminy i miejsca zajęć): 25 września - 1 października 2017

W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Więcej informacji na stronie www.swfis.uj.edu.pl

Fundusz Stypendialny "Ad Polonos"

Fundusz Stypendialny "Ad Polonos" dedykowany jest wszystkim studentom UJ, którzy są potomkami zesłańców Polskich. Stypendia przyznawane są osobom, które legitymują się określoną średnią ważoną ocen za poprzedzający rok akademicki (min. 4,0 lub 3,5 w określonych w Regulaminie przypadkach); posiadają Kartę Polaka lub są uznawani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji; są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

Kompletne informacje o Funduszu znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ

Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2017, miejsce składnia wniosków: Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój nr 17 (w godz. 7.30-15.30).

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia na bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Oferujemy:

Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji.

Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami).

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Warsztaty z przedsiębiorczości.

Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych.

Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu rozpocznie się 1 października 2017 przez system USOSweb.

Więcej informacji na stronie www.jcrk.uj.edu.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Opłaty za studia

Dział Finansowy UJ informuje, że w związku z planowanym na 24 listopada 2016 zamknięciem przez CITI BANK oddziału przy ul. Rakowickiej, od 25 listopada 2016 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane wyłącznie w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 (godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00).