Komunikaty

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Sesja poprawkowa

Historia etnografii i etnologii polskiej | Etnologia Europy Wschodniej (ćwiczenia)
Egzamin poprawkowy: 24 września, godzina 11:00
W zastępstwie dr Marka Tracza egzamin przeprowadzi prof. dr hab. Janusz Barański

IEiAK UJ w okresie wakacji

Biblioteka IEiAK UJ
Wrzesień: poniedziałek - piątek, 9:00-15:00

W okresie od lipca do września Archiwum nie udostępnia zbiorów.

Rejestracja na zajęcia

Kursy objęte rejestracją w USOSweb
laboratoria etnograficzne
konwersatoria
wykłady fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Semestr zimowy - otwarcie rejestracji
25 września 2018, godzina 0:00

Semestr zimowy - zamknięcie rejestracji
15 października 2018

Semestr letni - terminy rejestracji
15 stycznia 2019 - 15 lutego 2019

Zapisy na WF w roku 2018/2019

Zajęcia z Wychowania Fizycznego (w wymiarze 60h) obowiązkowe są dla studentów studiów stacjonarnych. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładki: Dla studentów > Rejestracje > Żetonowe

Pierwsza tura zapisów (każdy program studiów ma dedykowane terminy zajęć)
25.09.2018 - 02.10.2018

W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Strona SWFiS UJ

Program staży dla studentów

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zainteresowania projektem płatnych staży "Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego". Staże przeznaczone są dla studentów II stopnia roczników 2016/2017 i 2017/2018 na Wydziale Historycznym UJ.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://goo.gl/forms/ncCEbbhu0FCvNQcG2

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach  poprzez udział w wysokiej jakości stażach 6-cio i 3-miesięcznych. Staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

W ramach stażu w wymiarze 30 godzin tygodniowo zapewniamy: 
- wynagrodzenie stażowe na poziomie do 2200zł/m-c
-zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania do 1000zł/-mc (dla staży 3 miesięcznych)
-zwrot kosztów komunikacji miejskiej
-ubezpieczenie

Planowany początek rekrutacji: czerwiec 2018

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy o udział przed obroną pracy magisterskiej (staż może odbywać się już po obronie pracy).

Wypełniając ankietę zgadzają się  Państwo na otrzymywanie materiałów informacyjnych związanych z projektem, w tym ofert stażowych drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail. usunięcie adresu z listy subskrybentów jest możliwe w każdym momencie.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu, p. Janem Cieślakiem
e-mail: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Koordynator Projektu w IEiAK UJ
dr Anna Romanowicz
e-mail: anna.romanowicz@uj.edu.pl

Program ERASMUS+

II Rekrutacja w ramach Erasmus+ na semestr letni 2018/2019

17.09.2018–07.10.2018 – termin rekrutacji (składanie wniosków poprzez system USOSweb oraz składanie wymaganych podczas rekrutacji dokumentów do sekretariatu IEiAK)

08.10.2018–16.10.2018 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników

17.10.2018–31.10.2018 – przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych

Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem
www.etnologia.uj.edu.pl/studia/stypendia-zagraniczne

Odwołane zajęcia/dyżury

...

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.