Komunikaty

IEiAK UJ w okresie wakacji

Sekretariat IEiAK UJ
W dniach 19-27 lipca w sprawach studenckich można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres: malgorzata.sroga-pasternak@uj.edu.pl

W lipcu i wrześniu Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sierpniu Biblioteka nie udostępnia zbiorów.

W okresie od lipca do września Archiwum nie udostępnia zbiorów.

Program staży dla studentów

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zainteresowania projektem płatnych staży "Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego". Staże przeznaczone są dla studentów II stopnia roczników 2016/2017 i 2017/2018 na Wydziale Historycznym UJ.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://goo.gl/forms/ncCEbbhu0FCvNQcG2

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach  poprzez udział w wysokiej jakości stażach 6-cio i 3-miesięcznych. Staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

W ramach stażu w wymiarze 30 godzin tygodniowo zapewniamy: 
- wynagrodzenie stażowe na poziomie do 2200zł/m-c
-zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania do 1000zł/-mc (dla staży 3 miesięcznych)
-zwrot kosztów komunikacji miejskiej
-ubezpieczenie

Planowany początek rekrutacji: czerwiec 2018

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy o udział przed obroną pracy magisterskiej (staż może odbywać się już po obronie pracy).

Wypełniając ankietę zgadzają się  Państwo na otrzymywanie materiałów informacyjnych związanych z projektem, w tym ofert stażowych drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail. usunięcie adresu z listy subskrybentów jest możliwe w każdym momencie.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu, p. Janem Cieślakiem
e-mail: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Koordynator Projektu w IEiAK UJ
dr Anna Romanowicz
e-mail: anna.romanowicz@uj.edu.pl

Odwołane zajęcia/dyżury

...

Opłaty za studia

Opłaty za powtarzanie zajęć

Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane wyłącznie w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 (godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00).