Komunikaty

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ Pani Dziekan  dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak ustanawia godziny dziekańskie w dniu 1.06.2018 r. z warunkiem odrobienia zajęć w innej formie lub innym terminie.

Instytutowe warsztaty metodologiczne

Termin
30 maja, środa, godz. 10.00

Miejsce
IEiAK UJ, ul. Gołębia 9, gabinet 26

**

Szanowni Państwo,
proszę przygotować krótkie i treściwe wystąpienia (1- 1,5 strony) na temat przygotowywanych rozpraw. Tekst powinien zawierać streszczenie tezy doktorskiej, informację o dotychczasowym stanie prac, ewentualnie pytania i kwestie do dyskusji.

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Opłaty za studia

Opłaty za powtarzanie zajęć

Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane wyłącznie w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 (godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00).