Komunikaty

Serdecznie zapraszamy studentów I i II roku SUM na spotkanie organizacyjne poświęcone płatnym praktykom zawodowym w instytucjach kultury (staże 3 lub 6-miesięczne) w ramach programu Praxis II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - przewidywane wynagrodzenie: około 1700 PLN netto miesięcznie, możliwy jest również zwrot kosztów wynajmu mieszkania (do 1000 PLN miesięcznie). Spotkanie odbędzie się w środę 20 grudnia o godzinie 14 (sala 19).

W związku ze zmianą terminu wyjazdu służbowego prof. dr hab. Jana Święcha w dniu 18 grudnia odbędą się zajęcia "Antropologia krajobrazu kulturowego"

Ćwiczenia terenowe (2017/18)

Szczegółowe informacje o ćwiczeniach terenowych

Terminy zapisów
Pierwszy rok: 5-20 grudnia 2017, Sekretariat IEiAK UJ
Drugi rok: 28 listopada - 4 grudnia 2017, Sekretariat IEiAK UJ

Rozmowy kwalifikacyjne
Wyjazd do Serbii: 4 grudnia 2017, 17:45, pokój 22
Wyjazd do Indii: 4 grudnia 2017, 17:30, pokój 22

"Warsztat badacza"

W ramach kursu Warsztat badacza na I roku studiów II stopnia istnieje możliwość odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu w wymiarze 30 godzin (3 punkty ECTS rozliczane w ramach zajęć fakultatywnych) w wybranej przez studenta instytucji lub organizacji, której główny profil działalności wiąże się z problematyką społeczno-kulturową.

Szczegółowe informacje o procedurze podpisywania umów z instytucjami można znaleźć na stronie Biura Karier UJ

Osoby zainteresowane stażem powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z dr Anną Romanowicz: anna.romanowicz@uj.edu.pl

Rejestracja w USOSweb na rok akademicki 2017/18

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ rezygnacje z zaliczenia dotyczą jedynie przedmiotów prowadzonych przez Jagiellońskie Centrum Językowe. W związku z tym wszystkie rezygnacje z zaliczenia przedmiotów organizowanych przez inne jednostki niż JCJ zostają unieważnione. Oznacza to że oceny z tych przedmiotów będą wliczane do średniej.

Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu prowadzonego przez JCJ nie zwalnia z uczestnictwa w realizacji kursu, zmienia jedynie wliczanie uzyskanej oceny do średniej.

Samodzielne wyrejestrowanie z przedmiotu możliwe było podczas trwania rejestracji, natomiast po jej zakończeniu usunięcia wpisu na przedmiot może dokonać wyłącznie sekretariat obsługujący dany kierunek studiów.

Terminy rejestracji
15 września - 15 października 2017

Deklaracje wyboru przedmiotów należy składać w dniach 20-27 października  w pudełkach udostępnionych w Sekretariacie IEiAK UJ (ul. Czapskich 4)

Języki obce

Terminy rejestracji na egzaminy
Na egzaminy w sesji zimowej: 28 listopada - 7 grudnia 2017
Na egzaminy w sesji letniej: 16-27 kwietnia 2018

Kontakt w przypadku problemów z rejestracją
Język angielski: Monika Garncarz monika.garncarz@uj.edu.pl
Pozostałe języki obce: Anna Sania anna.sania@uj.edu.pl

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia na bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji.
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami).
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  • Warsztaty z przedsiębiorczości.
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych.

 

Więcej informacji na stronie www.jcrk.uj.edu.pl

Opłaty za studia

Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane wyłącznie w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 (godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00).